Кейс хийх шийдэл

Хатуу хавтастай ном үйлдвэрлэхэд хэрэг үүсгэх үйл явц нь чухал хэсэг юм.Хавтасны хавтан ба нурууг наасан бүрхүүлийн материалын хуудсан дээр байрлуулж, дараа нь бүрээсний материалын давхцсан ирмэгийг эргүүлнэ.

Бид хэрэг үүсгэх явцад янз бүрийн боломжуудыг санал болгож байна: гарын авлагаас эхлээд бар кодоор удирддаг хагас автомат үйлдвэрлэл хүртэл.Үргэлж эрэлт хэрэгцээний үйлдвэрлэл, форматыг өөрчлөх хамгийн бага тохиргоонд анхаарлаа хандуулдаг.

Solution1