Арилжааны хэвлэх

Процессын материал

Эврика тоног төхөөрөмж нь эвхдэг хайрцаг үйлдвэрлэхэд дараах материалыг боловсруулах боломжтой.

-Цаас

-Хатуу бүрхэвч

cp

Тоног төхөөрөмж

Кейс үйлдвэрлэгч

Биндэр, оёдол, эмээлийн оёдол

Офсет хэвлэлийн